Styczeń 26, 2017

26 stycznia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 110.1.1224.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie art. 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i § 22 ust. 1, 2 rozporządzenia […]

26 stycznia 2017

Materiały edukacyjne dotyczące pilotażu programowania

Bezpłatne serwisy internetowe przydatne do nauki programowania i kodowania: Nowa podstawa programowa kształcenia informatycznego Baltie, C oraz C# dla dzieci i młodzieży Blockly – gry dla przyszłych programistów Imagine – programowanie Logo> Programowanie Scratch Programowanie Python Mistrzowie kodowania Materiały do nauki programowania autorstwa Grażyny Koba Program Koduj z klasą Bezpłatne kursy internetowe eTwinning

26 stycznia 2017

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Wielkopolski Kurator Oświaty kontynuuje w kolejnym szkolnym przedsięwzięcie Dobre praktyki w edukacji – dzielimy się doświadczeniami. Celem naszych działań jest: prezentowanie innowacji pedagogicznych, upowszechnianie propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, promowanie osiągnięć organizacyjnych i metodycznych, wymiana doświadczeń. Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres kancelaria@ko.poznan.pl. Najciekawsze praktyki będą […]