Luty 2017

24 lutego 2017

Wiesław Zdziabek – profesor oświaty 2012

W 2012 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Wiesław Zdziabek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Pan Wiesław Zdziabek jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie posiadającym ponad 20-letni staż pracy. W latach 1991-1998 był zatrudniony w Zespole Szkół Mechaniki Precyzyjnej w Poznaniu. Od 1998 r. pracuje […]

24 lutego 2017

Adam Grzeszczak – profesor oświaty 2011

W 2011 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Adam Grzeszczak – nauczyciel przysposobienia obronnego i przedmiotów zawodowych, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile. Pan Adam Grzeszczak, od 1 września 1991 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile, jest doskonałym organizatorem, menedżerem, gospodarzem, przełożonym, nauczycielem i wychowawcą. Za wieloletnią pracę wychowawczo-pedagogiczną oraz […]

24 lutego 2017

Ryszard Kalina – profesor oświaty 2011

W 2011 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Ryszard Kalina – nauczyciel matematyki, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Pan Ryszard Kalina w ciągu 39 lat pracy pedagogicznej zgromadził znaczący dorobek zawodowy; jest niezwykle cenionym nauczycielem matematyki, a jednocześnie od 1991 r. pełni funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie […]

24 lutego 2017

Spotkanie ze związkami zawodowymi

Dnia 16 lutego 2017 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska spotkała się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przedstawicielami Związków Zawodowych z terenu Wielkopolski. Celem spotkania było omówienie dostosowania sieci i organizacji pracy szkół oraz doskonalenie nauczycieli w okresie wdrażania reformy oświaty, a także poinformowanie przedstawicieli związków o strategii działania Wielkopolskiego Kuratora […]