Luty 2017

23 lutego 2017

Prawo rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka – Rzecznik Praw Dziecka

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych, powołując się na fakt niesprawowania przez tego rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Marek Michalak zwrócił się do Ministra […]

23 lutego 2017

Zgłaszanie wypadków osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego powiadamiania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym. Zawiadomienie należy składać w formie pisemnej na adres kancelaria@ko.poznan.pl Dodatkowych informacji udziela Joanna Borowicz, starszy wizytator Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, tel. 61 854 15 75. Załączniki Komunikat w sprawie zgłaszania […]

22 lutego 2017

Precedencja, symbole narodowe oraz poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych

Ceremoniał szkolny Symbole narodowe – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Uchwała nr 8/2013 Komisji Heraldycznej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku

22 lutego 2017

Rozporządzenie w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły – Bezpieczna+

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

22 lutego 2017

Uchwała w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących – Bezpieczna+

Załączniki Uchwala Nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+ Data: 2017-02-21, rozmiar: 193 KB Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. Data: 2017-02-21, […]