Luty 2017

21 lutego 2017

Informator Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. Statutową powinnością PTSM jest: organizowanie sieci schronisk młodzieżowych środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów wędrownych. Administratorem tras typowych (prowadzi i przydziela terminy) […]

15 lutego 2017

Struktury związkowe, do których należy kierować do zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin W związku z listem pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej do central związkowych, przedstawiamy w załączeniu informacje udzielone przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych na temat struktur związkowych, do których należy kierować do zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Załączniki Pismo MEN – wskazanie […]

11 lutego 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 10 lutego br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska przedstawiła poznańskim mediom zagadnienia dotyczące wdrażania reformy edukacji. Kuratorzy prowadzą konsultacje z samorządami dotyczące tworzenia uchwał w sprawie sieci szkół. Biorą udział w wizjach lokalnych. W minionym tygodniu odwiedzili Sarbię, Hutę, Śmieszków i Gębice w gminie Czarnków. Wraz z wizytatorami z Delegatury w Pile, Burmistrzem i […]