Marzec 10, 2017

10 marca 2017

Spis SIO wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku

Uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO. Obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Spis wg stanu na dzień 31 marca 2017 […]