Marzec 17, 2017

17 marca 2017

Stypendia i zasiłki szkolne za okres styczeń-czerwiec 2017

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej dokonał naliczenia i podziału środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym […]