Marzec 22, 2017

22 marca 2017

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

W dniach 14-21 marca 2017 r. Minister Edukacji Narodowej podpisała następujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania […]

22 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wyniki

Szanowni Państwo Wojewoda Wielkopolski ogłasza, którym organom prowadzącym i szkołom zostanie udzielone  w roku 2017, wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. […]