Kwiecień 25, 2017

25 kwietnia 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Podstawa prawna: Art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890). Wniosek o przyznanie stypendium […]