Maj 10, 2017

10 maja 2017

Poinformowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Zwracamy uwagę na przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), zgodnie z którym dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. W związku z dostosowaniem […]