Maj 17, 2017

17 maja 2017

Konferencja promująca poradnik prewencyjny pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież” – 30 maja 2017, Poznań

Zapraszamy na konferencję promującą poradnik prewencyjny pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”. Organizatorzy: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu. Adresaci konferencji: dyrektorzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich, studenci UAM w Poznaniu. Celem  konferencji jest przekazanie słuchaczom […]