Czerwiec 2017

30 czerwca 2017

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień nauczyciela dyplomowanego

Wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Załączniki Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień nauczyciela dyplomowanego Data: 2017-06-30, rozmiar: 262 KB Załącznik nr 1 – zaświadczenie nr 1 Data: 2017-06-30, rozmiar: 52 KB Załącznik nr 2 – zaświadczenie nr 2 Data: 2017-06-30, rozmiar: 48 KB Pobierz wszystkie pliki

29 czerwca 2017

Wyprawka szkolna 2017 – o programie

Kto korzysta z dofinansowania: Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników[1] do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub […]

29 czerwca 2017

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – sierpień 2017

Kuratorium Oświaty w Poznaniu podaje wstępny harmonogram spotkań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek. Miejsca spotkań zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Załączniki Harmonogram narad – sierpień 2017 Data: 2017-06-29, rozmiar: 18 KB

29 czerwca 2017

Wydawanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań ustalonych dla szkoły publicznej

Załączniki Procedura dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań ustalonych dla szkoły publicznej Data: 2017-06-29, rozmiar: 225 KB Wzór wniosku Data: 2017-06-29, rozmiar: 46 KB Załącznik nr 1 Data: 2017-06-29, rozmiar: 34 KB Załącznik nr 2 Data: 2017-06-29, rozmiar: 33 KB Załącznik nr 3a Data: 2017-06-29, rozmiar: 68 […]

29 czerwca 2017

Ramowe plany nauczania

Załączniki 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_SZKOLA_PODSTAWOWA Data: 2017-06-29, rozmiar: 209 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_SZKOLA_ PODSTAWOWA_SPECJALNA Data: 2017-06-29, rozmiar: 171 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_ODDZIALY_PRZYSPOSABIAJACE_DO_PRACY_ W_KLASACH_VII_i_VIII_ SZKOlY_PODSTAWOWEJ Data: 2017-06-29, rozmiar: 193 KB 2012_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_DLA_3-letniego_LICEUM_OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Data: 2017-06-29, rozmiar: 148 KB 2012_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_DLA_4-letniego_TECHNIKUM Data: 2017-06-29, rozmiar: 146 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_BRANZOWA_SZKOLA_I_STOPNIA_DLA_ABSOLWENTOW_DOTYCHCZASOWEGO_GIMNAZJUM Data: 2017-06-29, rozmiar: 196 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_SZKOLA_SPECJALNA_PRZYSPOSABIAJACA_DO_PRACY Data: 2017-06-29, rozmiar: 169 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_KLASY_VII_i_ VIII_ SZKOLA_ PODSTAWOWA_DLA_DOROSLYCH_FORMA_STACJONARNA Data: 2017-06-29, rozmiar: 170 KB […]

29 czerwca 2017

Wykaz wybranych aktów prawnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej […]

21 czerwca 2017

Komunikat w sprawie podpisywania umów na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

WAF.557.13.108.2017                                                                            Poznań, 21 czerwca 2017 r. Dotyczy: Formularza umowy – dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu […]

20 czerwca 2017

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Poznaniu

Dnia 19 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska odwiedziła Poznań. Wzięła udział w konferencji prasowej dotyczącej kształcenia zawodowego oraz otworzyła konferencję w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu „Doświadczenia w realizacji kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy”. W wydarzeniu wzięła też udział Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski oraz Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Wicekuratorami Krzysztofem […]