Czerwiec 29, 2017

29 czerwca 2017

Ramowe plany nauczania

Załączniki 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_SZKOLA_PODSTAWOWA Data: 2017-06-29, rozmiar: 209 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_SZKOLA_ PODSTAWOWA_SPECJALNA Data: 2017-06-29, rozmiar: 171 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_ODDZIALY_PRZYSPOSABIAJACE_DO_PRACY_ W_KLASACH_VII_i_VIII_ SZKOlY_PODSTAWOWEJ Data: 2017-06-29, rozmiar: 193 KB 2012_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_DLA_3-letniego_LICEUM_OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Data: 2017-06-29, rozmiar: 148 KB 2012_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_DLA_4-letniego_TECHNIKUM Data: 2017-06-29, rozmiar: 146 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_BRANZOWA_SZKOLA_I_STOPNIA_DLA_ABSOLWENTOW_DOTYCHCZASOWEGO_GIMNAZJUM Data: 2017-06-29, rozmiar: 196 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_SZKOLA_SPECJALNA_PRZYSPOSABIAJACA_DO_PRACY Data: 2017-06-29, rozmiar: 169 KB 2017_RAMOWY_PLAN_NAUCZANIA_KLASY_VII_i_ VIII_ SZKOLA_ PODSTAWOWA_DLA_DOROSLYCH_FORMA_STACJONARNA Data: 2017-06-29, rozmiar: 170 KB […]

29 czerwca 2017

Wykaz wybranych aktów prawnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej […]