Lipiec 14, 2017

14 lipca 2017

Przerwa techniczna w działaniu aplikacji SIO2

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej Centrum informatyczne Edukacji uprzejmie informuje, że na czas niezbędny do prawidłowego wykonania prac wdrożeniowych, zmodernizowany System Informacji Oświatowej zostanie wyłączony w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 15:00. System zostanie ponownie włączony po poprawnym zakończeniu wdrożenia, co […]

14 lipca 2017

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Podstawa prawna: § 26 ust. 1, 3, 4, 5, 6 oraz § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170) Część II (Wydanie zaświadczenia) pkt 5 (Legalizacja dokumentu) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 […]