Lipiec 19, 2017

19 lipca 2017

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2017

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Uprzejmie informujemy, że projekty uchwały oraz rozporządzenia wprowadzającego w życie: Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., zostały przedłożone Radzie Ministrów […]

19 lipca 2017

Pismo do Dyrektorów Szkół w sprawie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do Państwa z prośbą o dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia na rok szkolny 2017/2018 ustalonych przez szkołę podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, tak aby uczniowie mogli z nich korzystać już z początkiem nowego roku szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć. W roku szkolnym 2017/2018 […]