Sierpień 2017

17 sierpnia 2017

Aktywna Tablica – Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

  W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” proszę o zapoznanie się z informacją o możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe. Program „Aktywna Tablica” będzie realizowany w latach 2017 […]

10 sierpnia 2017

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący nagród dla nauczycieli w 2017 roku oraz w sprawie wykazu kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej

  Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opiniami Komisji powołanych w celu wyłonienia kandydatów do przyznania nauczycielom nagród w 2017 roku zdecydował o przekazaniu Ministrowi Edukacji Narodowej wykazu kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz o przyznaniu nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:   1)  lista kandydatów do przyznania nagrody Ministra Edukacji […]