Wrzesień 2017

26 września 2017

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon 1. Elżbieta Leszczyńska kurator oświaty 333 61 670 40 83 2. Izabela Szmigiero inspektor – sekretariat 334 61 670 40 83 3. Aleksandra Kuź wicekurator oświaty 335 61 670 40 84 4. Zbigniew Talaga wicekurator oświaty 337 61 670 40 84he 5.  Magdalena Miczek starszy referent – sekretariat […]

25 września 2017

Akty prawne

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej – nowe SIO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz […]

20 września 2017

Raport pt. Nastolatki 3.0

Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0, który zawiera wyniki badań w zakresie różnych aspektów aktywności uczniów w Internecie. Zawarte w nim informacje dotyczą zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w szkole i […]

18 września 2017

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Projekt Bezpieczna Szkoła Cyfrowa www.cyfrowobezpieczni.pl  –  platforma edukacyjna adresowana do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach. W ramach portalu działa punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców w zakresie problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym i życiu prywatnym. Na stronie dostępne są materiały edukacyjne, scenariusze, kursy  e-learningowe, gry edukacyjne i multimedia udostępnione na otwartych […]

18 września 2017

Technologie z klasą

Na stronie internetowej Fundacji Uniwersytet Dzieci znajdują się scenariusze lekcji z zakresu programowania. Od 19 września można zgłaszać się do programu Technologie z klasą, którego celem jest wsparcie nauczycieli klas I-III i VII w nauczaniu treści z zakresu programowania. W załączeniu informacje o programie. Załączniki Technologie z klasą – program Data: 2017-09-18, rozmiar: 133 KB

11 września 2017

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego […]

9 września 2017

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam […]