Wrzesień 5, 2017

5 września 2017

Materiały ze szkoleń dotyczących wdrażania nowych podstaw programowych – 2017

Materiały przygotowane przez placówki doskonalenia nauczycieli dotyczące szkoleń realizowanych w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2017 r. w zakresie wdrażania nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz w klasie IV i VII szkoły podstawowej: Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym – Ośrodek Doskonalenia […]

5 września 2017

Bezpłatna akcja edukacyjna „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – 29 września 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej akcji edukacyjnej „VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Akcja w tym roku odbędzie się 29 września 2017 r. pod hasłem: „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Więcej informacji o akcji na stronie http://www.wmtday.org/pl.