Wrzesień 7, 2017

7 września 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 1 września br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska  wzięła udział w konferencji prasowej. Celem konferencji było podsumowanie stanu przygotowań szkół i placówek do nowego roku szkolnego na terenie Wielkopolski. Kuratorzy poinformowali dziennikarzy lokalnych mediów, m.in.: o kierunkach polityki oświatowej państwa, wzmocnieniu roli wychowawczej szkoły, podejmowanych działaniach dotyczących zmian programowych oraz o programach rządowych prowadzonych na […]

7 września 2017

Wizyta Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Przedszkolu

Dnia 1 września br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska odwiedziła Przedszkole nr 87 „Jacuś i Agatka” w Poznaniu. Pani Kurator spotkała się z dziećmi, pogratulowała dotychczasowych osiągnięć, życzyła kolejnych sukcesów oraz podziękowała za ciepłe przyjęcie. W tym roku po raz pierwszy 6-latki uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego zostały objęte subwencją oświatową. […]