Wrzesień 9, 2017

9 września 2017

Publikacja ogłoszeń o konkursie na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki

Informujemy, że jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zamieszania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Organy prowadzące powinny przesłać: wniosek o zamieszczenie na stronie BIP informacji o ogłoszeniu konkursu sporządzony zgodnie z przyjętą procedurą informację o ogłoszeniu konkursu […]

9 września 2017

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam […]

9 września 2017

Program Edukacyjny Izby Architektów RP pt. „Kształtowanie przestrzeni”

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP po raz piąty organizuje program edukacyjny pt. „Kształtowanie Przestrzeni”. Program ułożony został z myślą o uczniach w wieku od 12 do 18 lat i został pilotażowo wdrożony w semestrze letnim 2012/2013 w 13 szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach i liceach) na terenie całej Polski. W związku z pozytywnym jego przyjęciem i wpisaniem […]