Wrzesień 11, 2017

11 września 2017

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego […]