Wrzesień 11, 2017

11 września 2017

Konferencja „Dwie strony sieci” – 25 września 2017, Poznań

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji nt. „Dwie strony sieci” 25 września 2017 r. w Multikinie 51, ul. Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu. Organizatorem konferencji jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Multikinem. Konferencja skierowana jest do […]

11 września 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

GIODO zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Celem programu jest podnoszenie […]

11 września 2017

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego […]