Wrzesień 20, 2017

20 września 2017

Raport pt. Nastolatki 3.0

Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0, który zawiera wyniki badań w zakresie różnych aspektów aktywności uczniów w Internecie. Zawarte w nim informacje dotyczą zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w szkole i […]