Październik 2, 2017

2 października 2017

Program edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że ruszyła V edycji programu edukacyjnego dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat pt: “Kształtowanie Przestrzeni”, przygotowanego przez Izbę Architektów RP. Program został pilotażowo wdrożony w semestrze letnim 2012/2013 w 13 szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach i liceach) na terenie Polski. W związku z pozytywnym jego przyjęciem i wpisaniem w podstawę […]

2 października 2017

Projekt naukowo-badawczy pt. „Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja „Dbam o mój z@sięg” zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań stały się podstawą do realizacji działań edukacyjnych wspieranych między innymi przez Rzecznika Praw […]