Październik 12, 2017

12 października 2017

Olimpiada przedmiotowa Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w  Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.  w roku szkolnym 2017/2018.   Uczestnikami Olimpiady mogą być również, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą komitetów okręgowych, uczniowie szkół gimnazjalnych. Tegoroczna Olimpiada uzyskała status  przedmiotowej  tj. dającej  laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu maturalnego […]

12 października 2017

Testy konkursów przedmiotowych 2017/2018

Nazwa konkursu Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Matematyczny KONKURSY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Wojewódzki Konkurs Biologiczny  etap szkolny etap rejonowy Wojewódzki Konkurs Chemiczny  etap szkolny Wojewódzki Konkurs Fizyczny  etap szkolny Wojewódzki Konkurs Geograficzny etap szkolny Wojewódzki Konkurs Historyczny etap szkolny Wojewódzki […]