Październik 30, 2017

30 października 2017

Zamieszczanie ogłoszeń o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość zamieszania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora prowadzonego przedszkola, prowadzonej szkoły lub placówki. W tym celu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty należy skierować: wniosek o zamieszczenie na stronie BIP informacji o ogłoszeniu konkursu sporządzony zgodnie z przyjętą procedurą, informację o ogłoszeniu […]