Grudzień 5, 2017

5 grudnia 2017

Składanie wniosków o nadanie orderu i odznaczeń – rok szkolny 2017/2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderu i odznaczeń w roku szkolnym 2017/2018 Uprzejmie informuję o trybie i sposobie składania wniosków w sprawie nadania orderu i odznaczeń w roku szkolnym 2017/2018: 1) Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderu i odznaczeń w roku szkolnym […]

5 grudnia 2017

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743) orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez […]