Grudzień 7, 2017

7 grudnia 2017

Konferencja Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole – 14 grudnia 2017, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli na III Wojewódzką Konferencję Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole organizowaną we współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące nauki języka polskiego jako obcego, sytuacji […]