Grudzień 14, 2017

14 grudnia 2017

Opinia o likwidacji/przekształceniu szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Załączniki Procedura – wydawanie opinii w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego Data: 2017-12-14, rozmiar: 217 KB