2018

20 lipca 2018

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Absolwenci gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 20 lipca 2018 r. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Informacja o […]

19 lipca 2018

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2018

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Nawiązując do pisma Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu z 10 lipca 2018 r., znak: DWKI-WSPE.4015.209.2018.CZ.2, w sprawie zebrania informacji o potencjalnych potrzebach pomocy w związku ze stratami ponoszonymi w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”, uprzejmie proszę o przekazanie danych […]

18 lipca 2018

Spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – sierpień/wrzesień 2018

Kuratorium Oświaty w Poznaniu podaje harmonogram spotkań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek celem właściwego zaplanowania zadań w sierpniu przez dyrektorów szkół i placówek. Załączniki Harmonogram spotkań Data: 2018-07-18, rozmiar: 20 KB

16 lipca 2018

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia – rok szkolny 2018/2019

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego Przypominamy, iż 20 lipca 2018 r. do godz. 15.00 i odpowiednio 31 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 należy poinformować Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Dane dotyczące wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły […]

13 lipca 2018

20 października 2018 r. Dniem Krajobrazu

W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów krajobrazowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat […]

10 lipca 2018

Spotkanie z polskimi nauczycielami i dziećmi z Białorusi

Dnia 5 lipca 2018 roku Małgorzata Wilczyńska-Grześ, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu wzięła udział w spotkaniu z nauczycielami oraz działaczami środowisk polonijnych ze Związku Polaków na Białorusi, a także grupą polskich dzieci z Białorusi.  Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wizyta gości z Białorusi jest elementem programu […]

5 lipca 2018

Materiały MEN do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczony materiał do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.