Styczeń 2018

31 stycznia 2018

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących i techników dla absolwentów gimnazjum określa załącznik nr 1, do klas pierwszych publicznych branżowych szkół […]

26 stycznia 2018

Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku!

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że o udziale dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku zaświadcza organizator wypoczynku przekazując osobom zainteresowanym kopię potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku.  Przypominamy organizatorom o konieczności drukowania potwierdzenia z ogólnopolskiej bazy wypoczynku.  Możliwość wydruku pojawia się natychmiast po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kuratora oświaty i trwa do momentu usunięcia danych z bazy wypoczynku, zgodnie z terminem wskazanym w […]

25 stycznia 2018

Pomoc dla użytkowników platformy SEO

Odzyskiwanie hasła (samodzielne), jeśli nie pamiętasz hasła do platformy http://seo2.npseo.pl/forgotPassword Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://ticket.npseo.pl:4200/ticket/public Administrator platformy SEO: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, tel. (22) 345 37 00.

24 stycznia 2018

Lekcja historii z wojewodą o Powstaniu Wielkopolskim

Dnia 23 stycznia br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Lekcji historii z wojewodą, która odbyła się pod hasłem “Droga Wielkopolan do niepodległości” w salach wystawowych poznańskiego Odwachu. Już po raz czwarty wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z licealistami podczas organizowanej wspólnie z Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Instytutem Pamięci Narodowej lekcji historii. Uczniowie […]

23 stycznia 2018

PODRĘCZNIKI – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane, złożyć rozliczenie z wykorzystania dotacji. Zgodnie z § 8.1 ww. […]

19 stycznia 2018

Podpisanie porozumienia o współpracy z OHP

Dnia 16 stycznia br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk podpisał z p.o. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu Adamem Pękarskim porozumienie o współpracy  na rzecz wspierania i rozwoju działań pedagogiczno-psychologicznych w obszarze OHP. Celem porozumienia było wypracowanie modelowych form wspierania przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu młodzieży OHP, organizowanie form wsparcia dla najbardziej tego potrzebujących oraz […]

19 stycznia 2018

Uwaga organizatorzy wypoczynku!

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży Zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży proszę przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej: siedziba lub miejsce zamieszkania  organizatora wypoczynku adres na który należy przesyłać zgłoszenie kontakt telefoniczny powiat poznański,  m. Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań 604 195 147, […]