Styczeń 5, 2018

5 stycznia 2018

Aktualizacja danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Uprzejmie przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Instrukcje merytoryczne dostępne są na stronie internetowej zmodernizowanego SIO. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U 2016, poz. 1927, ze zm.) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do […]