Styczeń 9, 2018

9 stycznia 2018

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć

Szanowni Państwo W dniach 20-21 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. podziału środków finansowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego na 2018 r. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło 228 wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w […]

9 stycznia 2018

Weryfikacja danych do naliczenia dotacji przedszkolnej na 2018 rok

Informujemy, że w strefie dla zalogowanych na platformie SIO Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało: wykaz Dzieci w wychowaniu przedszkolnym według typów placówek i wieku wg SIO stan na 30.09.2017, pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczące weryfikacji danych do naliczenia dotacji przedszkolnej. Stosownej weryfikacji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2018 r., przekazując do Kuratorium […]

9 stycznia 2018

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

Dnia 4 stycznia 2017 br. Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady. Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek. Zadaniem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie […]