Styczeń 12, 2018

12 stycznia 2018

„Rok dla Niepodległej” – rok szkolny 2017/18

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe z województwa wielkopolskiego zachęcamy do świętowania tej wyjątkowej rocznicy oraz do przekazywania informacji na temat planowanych przedsięwzięć edukacyjnych. Przedsięwzięcia można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza on-line. Informacje o najważniejszych […]

12 stycznia 2018

Ogólnopolski Program „Niepodległa”

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na […]

12 stycznia 2018

Likwidacja gimnazjów w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: DWST-WS.71.3.2018 uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu dokonanie w RSPO (Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych) likwidacji tych gimnazjów, które w związku z reformą oświaty, na mocy podjętych uchwał zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017 r. Obowiązek […]