Styczeń 18, 2018

18 stycznia 2018

Procedura w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty – rok szkolny 2017/2018

Załączniki Procedura w sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty Data: 2018-01-18, rozmiar: 275 KB Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych Data: 2018-01-18, rozmiar: 45 KB Uzasadnienie do zgłoszenia zawierające opis dorobku zawodowego kandydata Data: 2018-01-18, rozmiar: 55 KB Pobierz wszystkie pliki

18 stycznia 2018

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. W ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów […]