Styczeń 19, 2018

19 stycznia 2018

Podpisanie porozumienia o współpracy z OHP

Dnia 16 stycznia br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk podpisał z p.o. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu Adamem Pękarskim porozumienie o współpracy  na rzecz wspierania i rozwoju działań pedagogiczno-psychologicznych w obszarze OHP. Celem porozumienia było wypracowanie modelowych form wspierania przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu młodzieży OHP, organizowanie form wsparcia dla najbardziej tego potrzebujących oraz […]

19 stycznia 2018

Uwaga organizatorzy wypoczynku!

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży Zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży proszę przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej: siedziba lub miejsce zamieszkania  organizatora wypoczynku adres na który należy przesyłać zgłoszenie kontakt telefoniczny powiat poznański,  m. Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań 604 195 147, […]