Styczeń 23, 2018

23 stycznia 2018

PODRĘCZNIKI – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 691) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane, złożyć rozliczenie z wykorzystania dotacji. Zgodnie z § 8.1 ww. […]