Styczeń 26, 2018

26 stycznia 2018

Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku!

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że o udziale dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku zaświadcza organizator wypoczynku przekazując osobom zainteresowanym kopię potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku.  Przypominamy organizatorom o konieczności drukowania potwierdzenia z ogólnopolskiej bazy wypoczynku.  Możliwość wydruku pojawia się natychmiast po zatwierdzeniu zgłoszenia przez kuratora oświaty i trwa do momentu usunięcia danych z bazy wypoczynku, zgodnie z terminem wskazanym w […]