Styczeń 2018

12 stycznia 2018

Ogólnopolski Program „Niepodległa”

Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na […]

12 stycznia 2018

Likwidacja gimnazjów w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2018 r., znak: DWST-WS.71.3.2018 uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu dokonanie w RSPO (Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych) likwidacji tych gimnazjów, które w związku z reformą oświaty, na mocy podjętych uchwał zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017 r. Obowiązek […]

10 stycznia 2018

Spotkanie z przedstawicielami branży mechanicznej i motoryzacyjnej

Dnia 9 stycznia br. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wzięła udział w konferencji prasowej dotyczącej zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. W konferencji uczestniczyła Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski, Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Zbigniew Talaga Wicekurator Oświaty. Spotkanie odbyło się przed seminarium branżowym skierowanym do przedstawicieli branży mechanicznej i motoryzacyjnej. W dniach […]

9 stycznia 2018

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

Dnia 4 stycznia 2017 br. Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady. Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek. Zadaniem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie […]

5 stycznia 2018

Aktualizacja danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Uprzejmie przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Instrukcje merytoryczne dostępne są na stronie internetowej zmodernizowanego SIO. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U 2016, poz. 1927, ze zm.) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do […]