Luty 2018

23 lutego 2018

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo,  Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie w województwie wielkopolskim Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Projekt dotyczy zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Ministerstwo dostrzega potrzebę profesjonalnego wsparcia osób podejmujących w gminach decyzje dotyczące oświaty oraz pracowników zaangażowanych w realizację […]

23 lutego 2018

Zostań wolontariuszem akcji Żonkile podczas obchodów 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza wolontariuszy do współpracy przy organizacji szóstej edycji akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Jak co roku, 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, wolontariusze przekażą warszawiakom papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. Dołącz do akcji nagrodzonej tytułem najlepszej kampanii społecznej 2016 roku. Zgłoszenia do udziału w […]

23 lutego 2018

Akademia Młodego Europejczyka 2

Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) rozpoczyna realizację kolejnego działania w ramach projektu Akademia Młodego Europejczyka 2, tj. cyklu 16 wykładów z zakresu problematyki europejskiej, adresowanych do uczniów i nauczycieli ze szkół średnich z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich. Proponowana tematyka wykładów (czas każdego wykładu – 45 min): 1. O solidarności i pokoju jako […]

23 lutego 2018

Bezpłatne szkolenie Szkolny Instruktor Warcabowy – 10 marca 2018, Gniezno

Polski Związek Warcabowy organizuje bezpłatne 2-3 godzinne kursy dla kandydatów na Szkolnego Instruktora Warcabowego. Szkolenia są skierowane głównie do nauczycieli klas 0-3. Dla nauczycieli z Wielkopolski jest organizowane 10 marca 2018 r. marca bezpłatne szkolenie w Gnieźnie. Więcej na stronie internetowej.

22 lutego 2018

Ruszył konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

Regionalne Punkty Informacyjne (RPI) powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstanie 16 punktów – po jednym w każdym województwie. W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje/instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji projektów programu Erasmus+ […]

22 lutego 2018

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS zaprasza na XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, który odbędzie się w Ciechocinku w dniach od 11 do 30 lipca 2018 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 6 – 25 lat. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31 marca 2018 r. na adres organizatora […]

22 lutego 2018

Konkurs “Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze.Podstawowym celem konkursu jest  upowszechnienie wiedzy i kompetencji  w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu i dotyczących zachowań prozdrowotnych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich etapów nauczania z całej Polski. Finał konkursu odbędzie […]

22 lutego 2018

PRZEDSZKOLA – dotacja na rok 2018

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego  Dotyczy: dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  W związku z realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. […]

21 lutego 2018

Szkolenie trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie w województwie wielkopolskim Ośrodek Rozwoju Edukacji jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej […]