Luty 1, 2018

1 lutego 2018

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”

Sejmik Województwa Wielkopolskiego organizuje w roku 2018 Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt zorganizowany zostanie na zasadach obowiązujących w 2017 r. Tematem przewodnim tegorocznego projektu jest hasło: Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego (uczniowie klas 1-2 liceów ogólnokształcących oraz 1-3 techników). Sesja Młodzieży przewidziana jest na […]

1 lutego 2018

Dzień Matematyki 2018

Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve oraz patron merytoryczny e-math.pl zapraszają do udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Matematyki, które odbędą się 12 marca br. Celem turnieju jest zainteresowanie uczniów matematyką i pokazanie, że matematyk rzeczywiście istnieje w każdej dziedzinie życia. W tym roku hasłem przewodnim turnieju jest „Matematyka od kuchni”, czyli pytania związane są z przepisami, […]