Luty 9, 2018

9 lutego 2018

Szkolenia dla Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłosił terminy szkoleń dla wszystkich przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych lub/i ich zastępców w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – maturalnych. Szkolenie będzie dotyczyć organizacji egzaminów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prosi przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych o przybycie ściśle we […]

9 lutego 2018

Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich […]