Marzec 13, 2018

13 marca 2018

Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”

Dnia 7 marca 2018 r., podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”. Z województwa Wielkopolskiego nagrodę tę otrzymała pani  Marta Ratajczyk, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rososzycy. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Elementy te zostały […]