Kwiecień 2018

26 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Dnia 25 kwietnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja pt. Edukacja dla zdrowia. Konferencja została zorganizowana w ramach podpisanej współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie planowania działalności dotyczącej edukacji zdrowotnej, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym o uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

25 kwietnia 2018

Poznański Salon Mediacji

Dnia 17 kwietnia br. Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w V Poznańskim Salonie Mediacji na temat mediacji w szkole. Poznański Salon Mediacji jest platformą umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem. Stanowi miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, wszystkich zainteresowanych ideą mediacji – sędziów, radców prawnych, adwokatów, […]

24 kwietnia 2018

Katyński Marsz Pamięci

Dnia 15 kwietnia br., w Memoriale Katyńskim miał miejsce XII Marsz Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej: stacja Gniezdowo – Las Katyński. W tym uroczystym wydarzeniu wziął udział Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk. Organizatorem corocznych wyjazdów do Katynia jest, działające od 2006 roku, Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia oraz jego długoletnim prezesem […]

23 kwietnia 2018

Seminarium „Wyzwania dla edukacji ponadpodstawowej” dla organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe od 2019 r.

Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska, zaprosiła przedstawicieli organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe od 2019 r. na seminarium edukacyjne  pt. „Wyzwania dla edukacji ponadpodstawowej”. Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2018 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym PAN, przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. Podczas seminarium zaprezentowano zagadnienia dotyczące reformy w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego i doradztwa […]

23 kwietnia 2018

Obchody 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Dnia 13 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w  obchodach 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, oddając hołd pomordowanym Polakom na Wschodzie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w ich intencji, odprawiona w kościele Ojców Dominikanów przez księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka. Następnie uczestnicy ceremonii wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, […]

23 kwietnia 2018

Konferencja „Współpraca instytucji edukacyjnych ze środowiskiem społecznym – przykłady dobrych praktyk. Oczekiwania-możliwości-ograniczenia”

Dnia 12 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w I Konferencji Rady Pracodawców WSE UAM i Zespołu WSE ds. współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym pt. „Współpraca instytucji edukacyjnych ze środowiskiem społecznym – przykłady dobrych praktyk. Oczekiwania-możliwości-ograniczenia”, która odbyła się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Podczas konferencji omówiono, m.in. temat […]

18 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji – rok szkolny 2018/2019, uzupełnienie informacji

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki województwa wielkopolskiego W uzupełnieniu informacji z 22 marca 2018 r. (znak WNP.021.10.2018) dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek na rok szkolny 2018/2019, Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że stosownie do regulacji art. 51 ust. 1 pkt 12 […]

18 kwietnia 2018

Konkursy POWER

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020  – Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursach: nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i […]

16 kwietnia 2018

Uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom konkursów przedmiotowych

16 kwietnia 2018 roku w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wręczyła 529 laureatom zaświadczenia i nagrody, w tym: 1 uczennicy, która uzyskała tytuł laureata z 4 konkursów […]