Kwiecień 11, 2018

11 kwietnia 2018

Debata o bezpieczeństwie

Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska uczestniczyła w debacie pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Zadaniem członków Obserwatorium jest, m.in. podejmowanie działań ukierunkowanych na coraz skuteczniejsze zapobieganie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w środowiskach młodzieżowych. Organizatorem przedsięwzięcia był Komendant […]

11 kwietnia 2018

Koncert Charytatywny „Tyle masz ile dasz”

Dnia 7 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w V Koncercie Charytatywnym „Tyle masz ile dasz”. Organizatorem Koncertu było Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu. Koncertowi towarzyszyła aukcja prac uczniów i licytacja. Zorganizowano również kawiarenkę. Dochód został przeznaczony na […]

11 kwietnia 2018

X Gala Banku Miłosierdzia

Dnia 7 kwietnia 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w X Gali Banku Miłosierdzia: dobroczyńcy nagrodzeni przez Caritas. Podczas gali, która odbyła się w Teatrze Muzycznym w Poznaniu nagrodzono wolontariuszy oraz darczyńców pomagającym bliźnim. Statuetkę w kategorii „Współpraca” otrzymała INEA, m.in. za zapewnienie infrastruktury internetowej dla Domu Dziecka im. Świętej Rodziny w […]

11 kwietnia 2018

Aneks nr 1 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2018/2019

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 34: Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg działania 34. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego ogólnopolski

11 kwietnia 2018

Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w nowym SIO

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych do nowego SIO. Planowane jest m.in. porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów uczniów w […]