Kwiecień 12, 2018

12 kwietnia 2018

Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!)

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w akcji Let’s Clean Up Europe! – (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca 2018 r. Akcja organizowana jest w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także […]

12 kwietnia 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – I transza

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż Minister Edukacji Narodowej dokonał naliczenia i podziału środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego ” ujętej w […]