Kwiecień 18, 2018

18 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji – rok szkolny 2018/2019, uzupełnienie informacji

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki województwa wielkopolskiego W uzupełnieniu informacji z 22 marca 2018 r. (znak WNP.021.10.2018) dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek na rok szkolny 2018/2019, Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że stosownie do regulacji art. 51 ust. 1 pkt 12 […]

18 kwietnia 2018

Konkursy POWER

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020  – Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursach: nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i […]