Maj 10, 2018

10 maja 2018

Obowiązek niezwłocznego uzupełnienia miejsca zamieszkania ucznia oraz przypisania uczniów do oddziałów w nowym SIO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 pkt 1, art. 14 pkt 1 oraz art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.), w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, w danych dziedzinowych ucznia gromadzone są dane o […]