Maj 25, 2018

25 maja 2018

Dotacja podręcznikowa na rok szkolny 2018/2019

Załączniki Pismo przewodnie Data: 2018-05-25, rozmiar: 75 KB Tabela informująca o wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów Data: 2018-05-25, rozmiar: 23 KB Tabela informująca […]