Maj 25, 2018

25 maja 2018

Szkolenie ORE Uczniowie migrujący w polskiej szkole – 22–24 czerwca 2018, Sulejówek

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych (historii, biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii, języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego) oraz przedstawicieli placówek doskonalenia na szkolenie. Więcej informacji na stronie internetowej ORE.

25 maja 2018

Dotacja podręcznikowa na rok szkolny 2018/2019

Załączniki Pismo przewodnie Data: 2018-05-25, rozmiar: 75 KB Tabela informująca o wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów Data: 2018-05-25, rozmiar: 23 KB Tabela informująca […]