Czerwiec 6, 2018

6 czerwca 2018

Konkurs NBP “My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie grantowym na realizację przez szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły ponadgimnazjalne wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pragniemy, aby innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły […]

6 czerwca 2018

Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie

Dnia 25 maja 2018 r. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w obchodach 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie. W obchodach wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani nauczyciele, pracownicy oraz absolwenci i mieszkańcy społeczności lokalnej. Ten szczególny dzień był okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań za zasługi dla Gminy i Miasta […]