Czerwiec 7, 2018

7 czerwca 2018

Sprawozdanie z realizacji programu –„Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie oraz Dyrektorzy szkół i placówek w województwie wielkopolskim Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,  przypominam […]