Czerwiec 11, 2018

11 czerwca 2018

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie (Dz.U. z 2017 poz. 2198 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055) Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów jest składane przez […]