Czerwiec 11, 2018

11 czerwca 2018

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia […]