Czerwiec 11, 2018

11 czerwca 2018

Projekt “Moja Europa”

Stowarzyszenie Semper Avanti, na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, realizuje projekt pt.„Moja Europa”. stowarzyszenie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w cyklu szkoleń. Szkolenia są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów i obejmują 3 moduły tematyczne: Moduł 1: Edukacja antydyskryminacyjna Moduł 2: Edukacja o prawach obywateli UE Moduł […]

11 czerwca 2018

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie (Dz.U. z 2017 poz. 2198 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055) Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów jest składane przez […]